Friday, July 31, 2009

What I feel in my heart, what I do for you (1)

My love for you will surely be loyal;
This marriage of fancy must become real.
What I feel in my heart, what I do for you,
Isn't bad, but it could be better still.

I made a journey through the desert of your love
Searching for some hint that you might join me.
I saw in every home I passed along the way
The corpses scattered of those who went before me.

The moment you find a companion in joy
Is the moment you find your life's own fate.
Beware that you don't waste that moment in vain:
You will find very few such moments again.

* * * * * * *

Kasih saya pada tuan penuh setia,
Pernikahan impian ini mesti jadi nyata;
Apa saya rasa dalam hati, apa saya buat untuk tuan,
Tidaklah kurang, tapi ia boleh jadi lebih baik.

Saya kembara di sahara kasih tuan,
Mencari-cari tanda tuan akan sertai saya;
Saya lihat di setiap rumah sepanjang jalan,
Mayat mereka yang kembara sebelum saya bergelimpangan.

Saat tuan temui teman gembira,
Adalah saat tuan temui takdir hidup;
Awas! Jangan bazirkan saat itu begitu sahaja,
Jarang akan tuan temui saat itu sekali lagi.


--------------------------------------
(1) #671, 1854 dan 1849; Divan-i Shams-i Tabriz; Jalaluddin Rumi, diterjemahkan ke bahasa Inggeris oleh Zara Houshmand; Tehran, Amir Kabir, 1988.

Wednesday, July 29, 2009

Alamat hari nak siang

Tengah malam sudah terlampau
Dinihari belum lagi tampak
Budak-budak dua kali jaga
Orang muda pulang bertandang
Orang tua berkalih tidur
Embun jantan rintik-rintik
Berbunyi kuang* jauh ke tengah
Sering lanting riang di rimba
Melenguh lembu di kandang
Sambut menguak kerbau di kandang
Berkokok mendung merak mengigal
Fajar sidik menyingsing naik
Kicak kicau bunyi murai
Taptibau* melambung tinggi
Berkuku balam* di hujung bendul
Terdenyut puyuh panjang bunyi
Puntung sejengkal tinggal sejari
Itulah alamat hari nak siang.

--------------------------
*
-kuang: sejenis burung; kuang raya (argusianus argus); kuang gunung raya (rheinarda ocellata)
-tabtibau; taptibau: sejenis burung; burung tetabu; malaysian eared-nightjar (eurostopodus temminckii).
-balam: sejenis burung; merbuk, ketitir, tekukur (geopelia striata).

Mari bertemu atas Kasih Tuhan – kami dan tuan (1)

Oleh Seyyed Hossein Nasr (2)

Telah ditegaskan oleh firman Tuhan, yang bagi kami orang Islam, merupakan al-Quran al-Karim, bahawa “Tuhan menyeru kepada Rumah Perdamaian”, dan juga oleh Isa RA, yang merupakan Kalam Tuhan dalam agama Kristian dan Nabi Ulul-Azmi dalam Islam, bahawa “...para pembawa damai adalah dirahmati”.

Justeru, matlamat mencapai kesejahteraan, keselamatan dan keamanan adalah satu dan tunggal dalam kedua-dua agama kita dan kita pula berada di sini dengan harapan untuk meneroka jalan ke arah perdamaian antara orang Kristian dengan Islam.

Malah, apakah yang lebih penting dan asasi sifatnya dalam usaha ini selain daripada mewujudkan perdamaian antara dua agama kita ini – kerana hanya melaluinya kita akan berupaya mewujudkan perdamaian dan keamanan antara bangsa-bangsa dan negara, dan lebih khusus antara dunia Islam dengan dunia Barat. Sama ada kita Muslim atau Kristian, kita digesa oleh agama masing-masing supaya mencari perdamaian itu.

Sebagai umat beragama yang bertemu di pusat agama Katholik ini, mari kita pasrahkan diri kita kepada persefahaman, bukan sebagai diplomat, tetapi sebagai cendekiawan dan tempat rujuk agama masing-masing yang tulus dan berdiri di hadapan Tuhan, dengan rasa bertanggungjawab kepadaNya, yang mengatasi semua wibawa dan kuasa duniawi yang ada.

Sebagai Muslim, kehidupan kami bermula sejak kemunculan wahyu al-Quran yang telah mengulang-ulangkan pernyataan keimanan Islam iaitu, kalimah Lailaha illa Llah. Ia adalah pernyataan keimanan kepada Tuhan yang Tunggal, yang turut dinyatakan dalam Shema dalam Taurat, yang kita terima bersama sebagai wahyu samawi.

Ini kerana kami dan tuan adalah anggota dalam keluarga agama tauhid Ibrahim AS. Selain itu, kami juga amat sedar bahawa selama lebih dua milenia, orang Kristian Katolik telah melafazkan credo in unum Deum.

Bagi kedua-dua kami dan tuan, Tuhan adalah bersifat sarwa jagat dan sarwa ada. Dia adalah pencipta dan pemelihara alam, juga alfa dan omega kewujudan Dia adalah Tuhan yang KehendakNya menguasai seluruh kehidupan kita, yang Pengasih dan yang KasihNya merangkul seluruh alam.

Dia juga adalah Keadilan, dan kita pula amat mendambakan keadilan itu dalam kehidupan peribadi dan juga masyarkat kita. Kita sama-sama mempercayai tentang keabadian ruh, sisi etika tindak-tanduk manusia dan tentang tanggungjawab kita di hadapan Tuhan, yang daripadaNya lahirlah hak-hak kita.

Selain itu, semua yang beragama, sama ada Kristian atau Muslim, percaya bahawa pada suatu hari kelak, kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan dan akan dihakimi olehNya. Justeru dan sekali gus, kita amat mengharapkan Kasih SayangNya juga.

Kita turut mempercayai tentang realiti kesucian dan sejarah kita menjadi saksi akan kehadiran serta kehidupan para manusia suci, yang dinamakan ‘sahabat-sahabat’ Tuhan oleh kami, iaitu lelaki dan wanita yang telah menghidu harum Keakraban Tuhan itu.

Kita sama-sama menghargai kepercayaan dan keberagamaan mengatasi yang lain-lain. Kita berdoa kepada Tuhan dan yakin bahawa Dia sentiasa Mendengar. Bila dilihat seluruh tradisi teologi kita, kita dapati begitu banyak persefahaman tentang hubungan antara kepercayaan dan akal, persoalan kesukaran memahami Kehendak Ilahi atau PengetahuanNya, tentang kebebasan memilih dan determinisme, makna kejahatan dan pelbagai isu penting teologi yang lain.

Apa yang menarik ialah bagaimana pegangan teologi dalam satu tradisi mempunyai persamaan dengan pegangan serupa dalam tradisi yang satu lagi, mutatis mutandis. Kedua-dua agama kita telah melahirkan peradaban-peradaban besar dengan sains dan seninya diwarnai oleh sisi sakral dan kudusnya. Pada saat yang sama, kita sama-sama mempercayai akan kesejagatan risalah kita masing-masing.

Dan memang, sejarah kita pernah disulami oleh tempoh-tempoh keganasannya. Ketika peranan dan pegangan agama bertapak kuat dalam masyarakat kita, pelbagai kuasa politik telah melakukan keganasan atas namanya, dan dalam kes tertentu, keganasan ini telah mendapat keabsahan serta sokongan daripada pihak-pihak berkuasa agama. Tentulah kita tidak boleh mendakwa bahawa keganasan merupakan monopoli sesebuah agama tertentu.

Dengan begitu banyak persamaan yang besar-besar, maka kenapa pula kita mempunyai sejarah konfrontasi dan pertentangan yang begitu panjang? Jawapannya ialah kita juga mempunyai perbezaan-perbezaan yang menjadikan agama Kristian dan Islam berbeza dan terpisah.

Mari kita sebutkan beberapa contoh; Kami menekankan ketunggalan Tuhan dan menolak idea Tuhan tiga dalam satu, sementara tuan menekankan konsep Triniti dan pada saat yang sama mempercayai bahawa Tuhan adalah Tunggal.

Kami dan tuan sama-sama memuliakan Isa AS, tetapi dengan cara yang berbeza. Kami juga tidak menerima pegangan orang Kristian tentang penghujung hidup duniawi baginda. Namun, kami menerima Isa AS sebagai al-Masih dan menanti kemunculan-semula baginda di penghujung sejarah kemanusiaan kini.

Kami juga menekankan Undang-undang Ilahi (a-Syariah) seperti yang terkandung dalam al-Quran, sementara Isa AS melepaskan diri daripada Undang-undang atas nama Ruh. Justeru, orang Kristian tidak memiliki konsep Undang-undang Ilahi yang sama seperti orang Yahudi dan Islam.

Selain itu, orang Kristian juga tidak memiliki bahasa suci seperti Islam. Sebaliknya, tuan pernah menggunakan, malah ada yang masih menggunakan, bahasa-bahasa liturgi dalam wacana keagamaan tuan.

Tuan dan kami - kita sama-sama mempercayai kebebasan beragama, tetapi kami menolak kegiatan mubaligh yang agresif di kalangan masyarakat kami yang akan memusnakan agama kami atas nama kebebasan agama. Keadaan dan sikap yang sama akan diambil oleh tuan jika ia berlaku di kalangan orang Kristian juga.

Pengalaman agama Kristian dalam pertembungannya dengan humanisme sekular dan rasionalisme yang dikaitkan dengan Zaman Pencerahan juga amat berbeza dengan pengalaman Islam. Barangkali kita boleh belajar sesuatu daripada satu sama lain dalam konteks peristiwa penting ini.

Kita harus bersatu tenaga dalam perang menentang kuasa-kuasa anti-agama dan rohani dunia moden kini, dan kerja bersama ini seharusnya merapatkan kita. Sekularisme tidak seharusnya menjadi kuasa yang tambah menjarakkan sesama kita.

Dengan penuh kesedaran tentang persamaan keprcayaan dan perbezaan yang wujud antara kita, dan juga atas kesedaran akan keadaan semasa para penganut agama kita masing-masing, lalu kami, umat Islam daripada pelbagai mazhab dan negara, datang ke sini menghulurkan tangan persaudaraan kepada tuan, untuk bertemu dengan tuan atas Kasih Tuhan di sebalik semua perbezaan teologi dan memori sejarah pertentangan yang ada.

Pastilah, kami yang memuliakan dan mengasihi Isa AS seperti tuan juga, boleh bertemu dan bersahabat dengan tuan di bawah perintah yang dinyatakan baginda sebagai risalah yang paling agung: iaitu, untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi jiran.

Kita boleh sahaja meluaskan, tanpa menggugat harmoni dengan satu sama lain, sempadan takrif perkataan ‘jiran’ itu untuk turut merangkumi, bukan sahaja kita, tetapi seluruh manusia, malah merangkumi sehingga semua makhluk Tuhan yang lain. Seperti yang ditegaskan oleh kitab Injil, “Dengan Tuhan, semua perkara adalah mungkin”.

Kita pasrah kepadaNya dan memohon pertolongan dan sokonganNya dalam memikul tugas besar bertemu tuan atas asas persaudaraan dan keamanan di bawah panji-panji Risalah Tunggal yng menyatukan kita semua. Tiada perbuatan yang lebih mulia pada zaman kita ini selain pembinaan perdamaian yang mendalam antara agama-agama Tuhan, terutama antara dua agama yang mempunyai jumlah penganut yang paling ramai di dunia ini, iaitu agama Kristian dan Islam.

Sesungguhnya, Tuhan menyeru kepada Rumah Perdamaian dan dirahmatilah para pembawa damai.


---------------------------
(1) Ucapan yang disampaikan pada First Seminar of the Catholic-Muslim Forum, Rome, November 4-6, 2008.

(2) Seyyed Hossein Nasr adalah pakar pemikiran dan kerohanian Islam yang ternama. Beliau merupakan profesor Pengajian Islam di Universiti George Washington dan telah menghasilkan lebih 50 buah buku. Dilahirkan di Teheran dan dibesarkan di Amerika Syarikat, Hossein Nasr adalah graduan Massachussetts Institute of Technology (MIT) and Harvard, dan amat dikenali serta dihormati di dunia Barat dan Islam. Beliau tinggal di Washington, D.C

Tuesday, July 28, 2009

Yasmin Ahmad (1958-2009)

saya tidak pernah meminati filem-filem arwah yasmin ahmad. setelah menonton dua filem beliau, iaitu rabun dan sepet, saya dapati ia terlalu dibuat-buat dan terlalu tebal sisi propagandanya.

bagi saya, secara umum, filem-filem beliau adalah satu himpunan klip-klip iklan yang dicantumkan secara kasar untuk menghasilkan sebuah cerita yang lebih panjang. terlalu banyak ‘puncak’ dan mesejnya sehingga seorang penonton biasa seperti saya hilang fokus tentang apa yang penting, mana yang kurang dan mana pula yang sekadar menyokong.

namun begitu, saya amat menghargai keberanian, kejujuran, komitmen dan kesediaan beliau untuk menyuarakan isu-isu ‘taboo’ dalam masyarakat kita dengan cara dan sudut pandangnya sendiri.

dan dengan keberanian, kejujuran dan komitmen yang sama, beliau berusaha menampilkan nilai dan sisi manusiawi kita yang tidak terlalu terikat dengan ‘pakaian zahir’ yang membezakan dan memisahkan.

dari sudut ini, arwah yasmin ahmad, cuba mengetengahkan mesej yang pernah disampaikan oleh jalaluddin rumi :

“ada ketika kita tersembunyi, ada ketika kita nyata;
kita muslim, kristian, yahudi; dari semua bangsa.
hati kita berbentuk hati manusia segala,
tapi tiap hari kita pakai wajah berbeza”

- (#1325, Divan-i Shams-i Tabriz).

selamat jalan tuan. moga kontradiksi di dunia sini tidak lagi memberatkan tuan di dunia tanpa jasad di sana. assalamu’alaikum.

Sunday, July 26, 2009

This is love (1)

Oh, if a tree could wander
and move with foot and wings!
It would not suffer the axe blows
and not the pain of saws!

For would the sun not wander
away in every night ?
How could at every morning
the world be lighted up?

And if the ocean's water
would not rise to the sky,
How would the plants be quickened
by streams and gentle rain?

The drop that left its homeland,
the sea, and then returned ?
It found an oyster waiting
and grew into a pearl.

Did Yusuf not leave his father,
in grief and tears and despair?
Did he not, by such a journey,
gain kingdom and fortune wide?

Did not the Prophet travel
to far Medina, friend?
And there he found a new kingdom
and ruled a hundred lands.

You lack a foot to travel?
Then journey into yourself!
And like a mine of rubies
receive the sunbeams print!

Out of yourself ? such a journey
will lead you to your self,
It leads to transformation
of dust into pure gold!

* * * * * *

o jika pohon boleh kembara,
dan bergerak dengan kaki dan sayap;
tidak akan ia deritai pukulan kapak,
dan sakitnya tusukan gergaji.

kerana jika matahari tidak kembara,
jauh pada setiap petang;
bagaimana pula pada setiap pagi,
dunia akan diterangi cahaya?

dan jika air di lautan,
tidak sejat ke langit tinggi;
bagaimana pepohon segar tumbuh,
oleh anak sungai dan lembut hujan?

titisan yang tinggalkan kampung halamannya,
lautan, dan kembali;
ditemuinya seekor tiram menanti,
ia lalu membesar menjadi mutiara.

tidakkah yusuf tinggalkan bapanya,
dengan kesedihan, air mata dan putus harapan?
tidakkah dia, kerana kembara itu,
mendapat kerajaan dan harta melimpah?

tidakkah Muhammad kembara,
ke madinah yang jauh, wahai kawan?
lalu di sana ditemuinya kerajaan
dan kuasa ke atas seratus negeri.

tuan tiada kaki untuk kembara?
jadi, kembaralah ke dalam diri sendiri!
dan seperti lombong delima,
yang disinari matahari, lalu berkilauan!

di luar diri tuan? kembara sebegitu,
akan membawa tuan kepada diri;
ia membawa perubahan,
daripada debu menjadi emas!


____________________
(1) Look! This is Love: Poems of Rumi; Annemarie Schimme

Be Lost in the Call (1)

Lord, said David, since you do not need us,
why did you create these two worlds?

Reality replied: O prisoner of time,
I was a secret treasure of kindness and generosity,
and I wished this treasure to be known,
so I created a mirror: its shining face, the heart;
its darkened back, the world;
The back would please you if you've never seen the face.

Has anyone ever produced a mirror out of mud and straw?
Yet clean away the mud and straw,
and a mirror might be revealed.

Until the juice ferments a while in the cask,
it isn't wine. If you wish your heart to be bright,
you must do a little work.

My King addressed the soul of my flesh:
You return just as you left.
Where are the traces of my gifts?

* * * * * * * *

tuhan, kata daud, oleh sebab tuan tidak memerlukan kami,
kenapa tuan cipta dua dunia ini?

realiti menjawab: wahai tawanan waktu,
sayalah khazanah rahsia penuh rahmat dan kebaikan,
dan saya mahu khazanah itu diketahui,
lalu saya ciptakan sebuah cermin: muka bersinarnya, hati;
sedang wajah belakangnya yang hitam, dunia ini;
belakangnya itu akan gembirakan tuan, jika tuan tidak pernah lihat mukanya.

pernahkah sesiapa membuat cermin dengan jerami dan lumpur?
tapi, bersihkan jerami dan lumpur itu,
dan mungkin sebuah cermin akan terserlah.

sehingga jus menapai seketika di dalam pak,
ia bukanlah wain. jika tuan mahu hati tuan benderang terang,
tuan mestilah berusaha sedikit.

raja saya bertitah kepada jiwa jasad saya;
tuan kembali seperti ketika tuan pergi,
di manakah tanda-tanda anugerah saya kepada tuan?

______________________________
(1) Love is a Stranger: Rumi, translated by Kabir Helminski, Threshold Books, 1993.

Saturday, July 25, 2009

The spirit is like an ant (1)

The spirit is like an ant, and the body like a grain of wheat
which the ant carries to and fro continually.
The ant knows that the grains of which it has taken charge
will change and become assimilated.

One ant picks up a grain of barley on the road;
another ant picks up a grain of wheat and runs away.
The barley doesn't hurry to the wheat,
but the ant comes to the ant, yes it does.

The going of the barley to the wheat is merely consequential:
it's the ant that returns to its own kind.
Don't say, "Why did the wheat go to the barley?"
Fix your eye on the holder, not on that which is held.

As when a black ant moves along on a black felt cloth:
the ant is hidden from view; only the grain is visible on its way.
But Reason says: "Look well to your eye:
when does a grain ever move along without a carrier?"

* * * * *

roh seumpama seekor semut, dan jasad seperti sebutir gandum
yang dipikul semut ke sana ke mari terus-menerus.
sang semut tahu bahawa gandum yang dijagainya itu
akan berubah dan melarut.

seekor semut mengutip sebutir barli di jalan,
semut lain mengutip sebutir gandum lalu berlari pergi.
butir barli tidak bersegera pergi kepada butir gandum,
tetapi sang semut pergi kepada semut yang satu lagi, ya begitulah.

pertemuan barli dengan gandum adalah kebetulan cuma,
ia adalah kepulangan semut kepada bangsanya sendiri.
jangan berkata, “kenapa gandum pergi kepada barli?”
halakan mata tuan kepada si pemegang, bukan apa yang dipegangnya.

seperti seekor semut hitam melintasi kain baldu yang hitam;
sang semut terlindung daripada pandangan; hanya bijiran itu yang nampak;
tapi akal berkata: “perhatikan dengan mata tuan betul-betul,
bilakah bijirin boleh bergerak melintas tanpa pembawa?”

------------------------------
(1) Rumi: Jewels of Remembrance (Mathnawi VI: 2955-2962), Camille and Kabir Helminski, Threshold Books, 1996

Friday, July 24, 2009

Hidup adalah pencerobohan tanpa tuan (1)

Jika saya mati dalam perang ini, dalam pencak dengan tuan,
Saya tidak akan mengeluh pun, kerana khuatir mengganggu tuan.
Jika saya mati dengan senyuman, seperti bunga di tangan tuan;
Kerana tangkal kejam yang dengannya tuan hiris luka ini.

Berikan saya hadiah untuk bercampur dan bersatu dengan teman.
Berikan saya otak untuk jauhkan diri daripada cinta.
Berikan saya kuat untuk mencabar takdir sendiri.
Berikan saya kaki untuk berjalan keluar dari kusut ini.

Lemparkan tamak, cemburu, benci keluar daripada hati tuan.
Fikiran buruk dan marah – biarkan ia pergi.
Ingkari ini dan tuan kalah, jadi kurangkan rugi tuan.
Miliki ini dan untung tuan cepat bertambah.

Saya kembara di jalan tuan hingga miskin papa.
Saya letih lesu kerana letih lesu oleh cinta tuan.
Saya tidak boleh makan seharian, saya tidak boleh tidur sepanjang malam.
Persaudaraan tuan adalah musuh yang mesti saya lawan.

Hidup adalah pencerobohan tanpa tuan.
Tanpa tuan, hidup apa jadi kehidupan ini?
Cahaya hidup saya, setiap hayat yang berlalu
Tanpa tuan adalah kematian; itulah hidup bagi saya.

_____________________________
(1) #1501, 1494, 1459, 1444 dan 1397; Diwan-i Shams-i Tabriz, op.cit.

Jika saya tidak nanar jatuh cinta (1)

Jika saya tidak nanar jatuh cinta
Tidak saya berdiri di pintu tuan.
Jangan berkata, “Pergi, jangan berdiri di pintu saya!”
Saya tidak akan ada, kasih, jika saya tidak berdiri di sini.

Jika tuan tidak pedulikan panggilan saya dan menjawab
Dengan riang, dengan wain kata-kata tuan, siapakah yang akan?
Ooo gembala dunia, pelindung jiwa,
Jika tuan tidak pelihara kami daripada serigala, siapakah yang akan?

Si jelita berbisik di bawah nafasnya,
Dan tuan jadi nanar, dungu, tiada waras lagi...
O Tuhan, wirid apakah ini, sihir apa
Yang mengenakan jampinya, hatta ke atas hati yang membatu?

Tuan buat kerja jahat dan berharap mendapat baik
Walaupun jahat hanya layak dibalas jahat.
Tuhan amat pengasih dan penyayang, tapi walau begitu,
Jika tuan menanam barli, gandum tak mungkin tumbuh.

Jika kepala saya ada satu fikiran yang bijak dan jelas, ia adalah tuan.
Walaupun miskin, yang berharga kepada saya adalah tuan.
Biar bagaimanapun saya melihat diri sendiri, saya bukan apa-apa.
Biar apapun, saya milik tuan penuh seluruh.

Jika tuan rasa inginkan saya, maka katakanlah.
Jika tuan hidup tanpa cinta, sendirian, saya mahu tahu.
Jika hati tuan ada tempat untuk saya, maka katakanlah.
Katakan jika ia begitu, atau katakan tidak, tapi berkata benarlah.

------------------------------------
(1) #1923, 1915, 1873, 1798, 1690 dan 1582; Divan-i Shams-i Tabriz, Jalaluddin Rumi, diterjemahkan ke bahasa Inggeris oleh Zara Houshmand, Tehran, Amir Kabir (1988).

Thursday, July 23, 2009

O brother, the world remains with no one (1)

O brother, the world remains with no one.
Bind the heart to the Creator, it is enough.
Rely not upon possessions and this world
Because it has cherished many like thee and slain
them.
When the pure soul is about to depart,
What boots it if one dies on a throne or on the
ground?

* * * * *

Wahai teman, dunia tidak kekal bersama sesiapapun.
Ikatkan hati tuan pada Sang Pencipta, itu sudah cukup.
Jangan berharap pada harta benda dan dunia ini
Ia telah memuliakan ramai seperti tuan,
lalu mencampakkan mereka.
Bila jiwa tulus mahu berlepas pergi,
Apa peduli jika ia mati di atas singgahsana
atau di atas tanah?

______________________
(1) The Rose Garden of Sa’di or The Gulistan, based on the original translation by Edward Rehatsek, Omphaloskepsis, Ames, pg., 27.

Pain guides us in every enterprise (1)

It is pain that guides us in every enterprise. Until there is an ache within, a passion and a yearning for that thing arising within us, we will never strive to attain it.

Without pain it remains beyond our reach, whether it is success in this world or salvation in the next, whether we aim at becoming a merchant or a king, a scientist or an astronomer.

It was not until the pains of birth manifested in Mary that she made for the tree. Those pangs drove her to the tree, and the tree that was withered became fruitful.

We are like that story of Mary in the Koran. Every one of us has a Jesus within, but until the pangs manifest, our Jesus is not born. If the pangs
never come, then our child rejoins its origin by the same secret path through which it came, leaving us empty, without the birth of our true self.

Your inward soul is hungry.
Your outward flesh is over fed.
The devil has gorged to sickness.
The king begs even for bread.
The cure is found while Jesus is here on earth!
But once he returns to heaven,
all hope will have fled.


* * * * *

Kesakitanlah yang memandu kita dalam setiap perkara. Sehingga terbitnya sakit di dalam diri, ghairah dan keinginan terhadap sesautu yang wujud dalam diri, kita tidak akan berusaha mencapainya.

Tanpa kesakitan, ia terus berada di luar jangkauan, sama ada kejayaan di dunia ini atau keselamatan di dunia akan datang; sama ada kita berkeinginan menjadi pedagang atau raja, saintis atau ahli falak.

Jika sakit mahu melahirkan tidak menyinggahi Mariam, dia tentu tidak bersandar ke pohon itu. Kesakitanlah yang mendorong dia ke situ, dan pohon tersebut, yang dulunya layu, tiba-tiba berbuah.

Kita seumpama kisah Mariam dalam al-Quran. Setiap kita mempunyai al-Masih di dalam diri, tapi sehingga terbitnya kesakitan, dia tidak lahir. Jika sakit itu tidak datang-datang, maka anak kita akan kembali kepada asalnya melalui laluan rahsia dari mana ia datang. Lalu kita pun jadi kekosongan kerana tidak lahirnya diri sebenar kita.


Jiwa dalam tuan kosong lapar.
Diri zahir tuan penuh kenyang.
Iblis terhalang dek kesakitan.
Raja meminta-minta, hatta sebuku roti.
Penawarnya ada ketika al-Masih berada di bumi ini!
Tapi sebaik ia kembali ke langit,
Semua harapan menghilang sama.


-----------------------------------
(1) Discourses of Rumi or Fihi Ma Fihi, translated by A J Arberry, Omphaloskepsis, Ames, Discourse 5, pgs., 37-38

Tuesday, July 21, 2009

For it semblance is visible, but its soul is hidden (1)

Know the words of the Quran are simple,
But within the outward sense is an inner secret one. (1)
Beneath that secret meaning is a third,
Whereat the highest wit is dumbfoundered.
The fourth meaning has been seen by none
Save God, the Incomparable and All-sufficient.
Thus they go on, even to seven meanings, one by one,
According to the saying of the Prophet, without doubt.
Do thou, O son, confine not thy view to the outward meaning,
Even as the demons saw in Adam only clay (2)
The outward meaning of the Quran is like Adam’s body,
For it semblance is visible, but its soul is hidden.

* * * * *

Ketahuilah kata-kata al-Quran adalah mudah,
Tapi di dalam tampang luarnya terkandung sisi rahsia. (2)
Di bawah makna rahsia itu ada yang ketiga,
Dengannya kebijakan paling tinggi akan termangu.
Makna keempat tidak dilihat oleh sesiapa
Melainkan Tuhan, yang Tak Terbanding, yang Serba Cukup.
Ia terus begitu, hingga makna ketujuh, satu demi satu,
Menurut sabda Junjungan, tanpa ragu.
Hai anak, jangan terbatas mata tuan pada makna luaran,
Walau iblis melihat Adam sebagai tanah cuma (3)
Makna luaran al-Quran seumpama jasad Adam,
Zahirnya nampak, sedang rohnya tersembunyi.

--------------------------
(1) Masnavi, op.cit., Book III, pgs., 247-248
(2) Ada hadis yang membayangkan setiap perkataan dalam al-Quran ada tujuh makna. Lihat al-Quran, iii: 5
(3) Al-Quran, xvii: 63

With thee a prison would be a rose-garden (1)

A damsel said to her lover, “O fond youth,
You have visited many cities in your travels;
Which of those cities seem most delightful to you?”
He made answers, “The city wherein my love dwells.
In whatever nook my queen alights.
Though it be as the eye of a needle, tis a wide plain;
Wherever her Yusuf-like face shines as a moon,
Though it be the bottom of a well, tis Paradise.
With thee, my love, hell itself were heaven,
With thee a prison would be a rose-garden.
With thee hell would be a mansion of delight,
Without thee lilies and roses would be as flames of fire”.

* * * * *

Si perawan berkata kepada kasihnya, “O jejaka,
Tuan telah kembara ke pelbagai kota;
Kota manakah yang paling indah?”
Jawabnya, “Kota tempat tinggal kasih saya.
Di setiap ceruk permaisuri saya berpijak.
Biar ia hanya di lubang jarum, luasnya bagai dataran;
Di mana jua wajah Yusuf-nya bersinar laksana bulan,
Biar ia di dasar perigi, ia adalah Syurga.
Dengan tuan, kasih, neraka adalah syurga,
Dengan tuan, penjara adalah sekebun mawar.
Dengan tuan, neraka adalah istana keseronokan,
Tanpa tuan, seroja dan mawar menjadi lidah api”.

------------------------
(1) Masnavi, op.cit., Book III, pg., 231

Monday, July 20, 2009

Politik bahasa dan bahasa politik

Oleh Haris Zalkapli

Pengumuman keputusan kerajaan menamatkan penggunaan bahasa Inggeris dalam pendidikan matematik dan sains di sekolah telah mencetus pelbagai reaksi, yang sebahagian besarnya sudah dijangka.

Disebabkan keputusan memulakan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik, PPSMI, dibuat berdasarkan pandangan politik lebih daripada pertimbangan lain, terutama intelektual, reaksi yang tercetus juga banyak dipengaruhi politik.

Pihak penentang PPSMI, yang kumpulan Melayu lebih banyak ditonjolkan dan lebih berprofil tinggi menyambut baik keputusan itu, walaupun sebahagian masih menunjukkan sikap skeptikal.

Dalam media berbahasa Inggeris, keputusan ini dinilai dengan negatif dan dikaitkan dengan penolakan bahasa Inggeris dan kemerosotan penguasaan bahasa ini di negara kita, yang dihubungkan pula dengan nilai kompetitif dalam pasaran kerja.

Pihak pro-PPSMI secara jelas menggunakan bahasa politik dalam wacana mereka dan tidak menerima langsung hujah penentang PPSMI bahawa penolakan terhadap PPSMI bukan disebabkan sikap benci kepada bahasa Ingggeris, tetapi disebabkan asas falsafah dan intelektual yang lebih mendalam.

Dalam wacana pro-PPSMI, kumpulan penentang diletakkan dalam kategori “nasionalis,” cukup dengan segala konotasi dan subteks negatif. Gambaran yang diberikan meletakkan penentang PPSMI sebagai konservatif yang menolak bahasa Inggeris yang asing.

Dalam satu berita akhbar New York Times yang kelihatan seperti ditulis pelobi pro-bahasa Inggeris, istilah “pengharaman” digunakan pada tajuk berita itu, dan ditulis dengan memberi gambaran Malaysia berdepan kebimbangan terhadap masa depan negara kerana meminggirkan bahasa Inggeris.

Keputusan menamatkan PPSMI telah dieksploit kumpulan pro-bahasa Inggeris sebagai satu langkah ke belakang, yang bertentangan dengan aspirasi menuju kemajuan kerana bahasa Inggeris didakwa bahasa yang wajib untuk mencapai kemajuan.

Jelas sekali bahawa kumpulan pro-PPSMI (yang juga bersetuju sekiranya semua subjek diajar dalam bahasa Inggeris) bercakap dalam bahasa politik dalam wacana PPSMI ini. Sikap yang ditunjukkan ialah sikap politik. Sokongan kepada bahasa Inggeris ialah satu pendirian politik.

Kerana inilah, kumpulan anti-PPSMI tidak sepatutnya berhenti setelah keputusan menamatkan PPSMI diumumkan. Perjuangan lebih besar, memartabatkan bahasa Melayu, masih berdepan jalan yang panjang dan sukar, lebih-lebih lagi dengan berleluasanya politik dan budaya liberal pada masa ini.

Satu realiti sosial dan politik di negara ini ialah bahasa Melayu tidak dipandang tinggi oleh sejumlah besar penutur bahasa lain. Bahasa Melayu tidak dilihat sebagai bahasa kebangsaan oleh banyak pihak, tetapi dilihat sebagai bahasa orang Melayu. Sikap politik golongan ini menetapkan mereka tidak sehaluan dengan sebarang unsur Melayu.

Isu lebih mendalam dalam wacana PPSMI yang tidak dinyatakan ialah ramai yang mahu bahasa Inggeris menjadi lebih meluas dan lebih utama berbanding bahasa Melayu. Keputusan pembatalan PPSMI digunakan sebagai alasan untuk meningkatkan serangan terhadap usaha yang dilihat memberi keutamaan kembali kepada bahasa Melayu.

PPSMI bukan cara untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Sama ada PPSMI dilaksanakan atau tidak, amat sedikit kena-mengena dengan peningkatan atau kemerosotan penguasaan bahasa Inggeris. Kunci kepada penguasaan bahasa Inggeris ialah pembelajaran bahasa Inggeris dengan lebih baik, termasuk pembelajaran unsur budaya bahasa ini.

Inilah yang sengaja diabaikan penyokong PPSMI yang secara simplistik menerima kaedah ini sebagai cara meningkatkan kualiti bahasa Inggeris, dan membayangkan masa depan negara yang gelap apabila sains dan matematik tidak lagi diajar dalam bahasa Inggeris.

Hal yang sama juga berhubung penguasaan matematik dan sains. Seseorang itu mungkin berbahasa Jerman, Jepun atau Inggeris, tetapi yang menjadi kunci penguasaannya terhadap subjek itu ialah budaya dan pemikiran yang mendekatkan lagi dirinya dengan ilmu tersebut.

Satu perkara penting yang tidak diberi perhatian sewajarnya di negara kita – terutama melibatkan orang Melayu – ialah penterjemahan bahan-bahan asing ke dalam bahasa Melayu, yang berupaya menyampaikan ilmu itu kepada masyarakat tempatan.
Kelemahan bahasa Inggeris masyarakat negara ini ialah kesan budaya dan politik yang tersendiri, yang dapat dilihat pada pendidikan bahasa Inggeris di sekolah.

Berdasarkan pengalaman saya sendiri, sekolah tidak mampu untuk meningkatkan kualiti penguasaan bahasa Inggeris kerana pembelajaran dan pengajaran bahasa ini berkualiti rendah, antaranya mengabaikan nahu yang menjadi elemen penting bahasa.

Apapun kelemahan yang dapat dilihat pada masa ini ialah sebahagian kemerosotan umum dalam banyak bidang di negara kita, bukan hanya bahasa Inggeris. Dalam kes PPSMI ini, Tun Mahathir Mohamad ketika menjadi perdana menteri dulu hanya memerhatikan satu masalah kecil dan memikirkan satu penyelesaian yang mudah berdasarkan pemahaman simplistik beliau.

Kemerosotan kualiti di negara kita bukan hanya dalam bahasa Inggeris. Hakikat bahawa kemerosotan ini dibiarkan sejak sekian lama tanpa tindakan serius, termasuk semasa pemerintahan Mahathir, menunjukkan kegagalan beliau dan pihak yang berkuasa dalam hal ini.

Sepatutnya, usaha meningkatkan kualiti pendidikan sekolah di negara kita telah dilakukan semasa pemerintahan beliau, dan bukan hanya ditumpukan pada bahasa Inggeris, yang dipaksa menjelang hujung pemerintahannya.

Kesan kepada kelemahan ini dapat dilihat dengan pelaksanaan satu dasar yang salah yang bertentangan dengan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

Monday, July 13, 2009

tiap hari kita pakai wajah berbeza (1)

ada ketika kita tersembunyi, ada ketika kita nyata;
kita muslim, kristian, yahudi; dari semua bangsa.
hati kita berbentuk hati manusia segala,
tapi tiap hari kita pakai wajah berbeza.

selama ini kita pandang wajah masing-masing,
hari ini kita lihat ke dalam mata,
kita jadi takut kehilangan ini kepada yang lain.
kita berbicara dengan kening, dan mendengar dengan mata.

seketika kita berhenti di tengah ramai orang,
tapi tidak menemui tanda setia di kalangan mereka.
paling baik kita bersembunyi daripada pandangan,
seperti air dalam besi, api dalam batu, terlindung jauh di dalamnya.

mata saya? “akan saya alirkan sebuah sungai di situ”, kata dia.
hati saya? “ia akan luka hingga penuh dengan darah”, kata dia.
dan jasad saya? “tunggu beberapa hari lagi,
“akan saya tunjuki dunia malu tuan, dan lemparkan ia ke luar pintu”.

bintang kejora melintas depan saya, apa boleh saya buat?
dia jadikan kepala saya pening nanar, apa boleh saya buat?
saya hipokrit, saya palsu…bila si jelita
mencium saya begini, apa si warak boleh buat?

tiada hukuman, tidak ancaman,
boleh buat saya dedahkan rahsia ini.
kadang-kadang ia membawa girang di dalam saya,
tapi tidak dapat saya tunjuki di mana ia.

apakah kesedihan, yang hinggap seperti debu
di hati yang gundah lagi terbeban?
hati yang ada tuhan menyimpan sebuah lautan
yang ombak girangnya memutar dunia.

--------------------------
(1) #1325, 1267, 1082, 1047, 112, 773, Divan-i Shams-i Tabriz, Jalaluddin Rumi, diterjemahkan ke bahasa Inggeris oleh Zara Houshmand, Tehran, Amir Kabir (1988).

WS Rendra

saya menerima sms ini daripada nizam hamid, yang menerimanya daripada ezam mohd noor:

"dear all, budayawan dan dramawan besar indonesia, ws rendra, saat ini sedang krisis (koma) di rumah sakit persahabatan, lantai 2. mohon doa dan kiranya dapat meneruskan sms ini kepada kawan-kawan lain. terima kasih".

wallahu a'lam.

Sunday, July 12, 2009

Go away, logic... (1)

I've told you a hundred times: don't run away just anywhere.
If run you must, then run to me right here.
If ever the fear of the wolf enters into your mind,
Don't run off to the wild, my love, run to your own kind.

My heart will never seek another heart,
Or smell another flower, knowing you.
Your love has made heart's field a desert waste;
No love other than yours grows in that place.

I whispered an offer softly in the ear of your playful heart.
I closed my mouth and spoke to you in a hundred silent ways.
You know what's on my mind, you've heard my thoughts,
And now, what I described to you last night, I'll do today.

Go away, logic, there's no thinker here,
Nor room for even your finest split hair.
When the day comes, whatever lamp gives light
Is shamed by the face of the sun's bright glare.

*********

Beratus kali saya beritahu, jangan lari sesuka hati
Jika tuan mesti lari juga, larilah kepada saya di sini,
Jika rasa takutkan serigala memasuki fikiran tuan,
Jangan lari ke hutan luas, kasih, larilah kepada jenis tuan sendiri.

Hati saya tidak akan mencari hati yang lain,
Atau mencium bunga berbeza, selepas kenal tuan,
Kasih tuan jadikan padang hati saya sahara yang tandus,
Kasih lain selain tuan tidak tumbuh di situ.

Saya bisikkan lembut cadangan ke telinga hati tuan yang nakal,
Saya tutup mulut dan berbicara dengan tuan dalam seratus sunyi,
Tuan tahu apa di fikiran saya, tuan telah mendengarnya,
Dan sekarang, apa yang saya perikan tadi malam, saya buat hari ini.

Pergilah logika, tiada pemikir di sini,
Tiada ruang walau untuk se utas rambut tuan yang paling seni,
Bila siang menjengah, setiap lampu yang bernyala,
Akan tersipu-sipu dek cerah wajah semarak matahari.

------------------------------
(1)#958, 954, 1303 and 199; from Rumi's Kolliyaat-e Shams-e Tabrizi, translated by Zara Houshmand and edited by Badiozzaman Forouzanfar (Tehran, Amir Kabir, 1988).

XXX (1)

Thee I choose, of all the world, alone;
Wilt thou suffer me to sit in grief?
My heart is as a pen in thy hand,
Thou art the cause if I am glad or melancholy.

Save what thou willest, what will have I?
Save what thou showest, what do I see?
Thou mak'st grow out of me now a thorn and now a rose;
Now I smell roses and now pull thorns.

If thou keep'st me that, that I am;
If thou would'st have me this, I am this.
In the vessel where thou givest colour to the soul,
Who am I. What is my love and hate?

Thou wert first, and last thou shalt be;
Make my last better than my first.
When thou art hidden, I am of the infidels;
When thou art manifest, I am of the faithful.

I have nothing, except thou hast bestowed it;
What dost thou seek from my bosom and sleeve?

* * *

Hanya tuan yang saya pilih daripada dunia semuanya,
Apakah tuan akan membuat saya berteleku kesedihan?
Hati saya umpama pena di tangan tuan,
Tuanlah punca jika saya gembira atau gundah.

Selain apa yang tuan mahu, apakah yang saya ada?
Selain apa yang tuan tunjuk, apakah yang saya nampak?
Tuan cambahkan daripada saya sekejap duri, sekejap mawar;
Sekejap saya terhidu mawar, sekejap saya mencabut duri.

Jika tuan biarkan saya begitu, begitulah jadi saya;
Jika tuan mahukan saya begini, beginilah jadi saya.
Dalam bejana di mana tuan memberi warna kepada jiwa,
Siapakah saya? Apakah cinta dan benci saya?

Tuan yang pertama, dan tuanlah yang akhir;
Jadikan akhir saya lebih baik daripada pertama saya.
Bila tuan sembunyi, saya nanar gelisah,
Bila tuan zahir, saya tenang beriman.

Saya tak punya apa-apa, selain yang tuan beri,
Apakah yang tuan cari dari dada dan lengan jubah saya?


---------------------------------
(1) Selected Poems from Divani Shamsi Tabriz, edited and translated by R. A. Nicholson.

Wednesday, July 08, 2009

Sleep of the body the soul’s awakening (1)

Every night Thou freest our spirits from the body
And its snare, making them pure as rased tablets.
Every night spirits are released from this cage,
And set free, neither lording it nor lorded over.
At night prisoners are unaware of their prison,
At night kings are unaware of their majesty.
Then there is no thought or care for loss or gain,
No regard to such an one or such an one.
The state of the ‘Knower’ is such is this, even when awake.
God says, ‘thou wouldst deem him awake though asleep’ (2),
Sleeping to the affairs of the world, day and night,
Like a pen in the directing hand of the writer.
He who sees not the hand which effects the writing,
Fancies the effect proceeds from the motion of the pen.
If the ‘Knower’ revealed the particular of this state,
Twould rob the vulgar of their sensual sleep.
His soul wanders in the desert that has no similtude;
Like this body, his spirit is enjoying perfect rest;
Freed from desire of eating and drinking,
Like a bird escaped from cage and snare,
But when he is again beguild into the snare,
He cries for help to the Almighty.

* * *

tidur jasad tersedar roh

setiap malam tuan lepaskan roh kami daripada jasad
dan cengkamannya, lalu jadikan ia murni bak batu tulis yang disapu.
setiap malam, roh dilepaskan dari sangkar ini,
dan dibebaskan, tidak memerintah ia atau diperintah.
pada malam hari, banduan hilang sedar tentang penjara mereka,
pada malam hari, raja-raja hilang sedar tentang takhta mereka.
juga tiada terfikir atau peduli tentang rugi atau untung,
tiada menghitung tentang siapa itu atau siapa ini.
hakikat si tahu adalah begini, hatta sewaktu jaganya
tuhan berkata, “dan kamu menyangka mereka jaga, sedangkan mereka tidur”, (2)
tidur daripada hal-ehwal duniawi, siang dan malam,
seperti pena di tangan menulis si penulis.
dia yang tidak melihat tangan yang menghasilkan tulisan
percaya kesannya terhasil daripada pergerakan pena.
jika si tahu dedahkan perihal hakikat ini,
akan terampas ghairah mimpi asyik mereka.
roh mereka kembara ke sahara tanpa mithal;
seperti jasad, roh mereka menghirup istirehat seluruh;
lepas daripada keinginan makan dan minum,
seperti burung yang terlepas dari sangkar dan jerat.
tapi bila dia lagi sekali terpedaya ke perangkap itu,
dia lalu merayui pertolongan ilahi.


-----------------------------------
(1) Masnawi, op.cit., Book I, pgs., 17-18
(2) Kisah Ashabul-Kahfi, al-Qur’an: 18:17.

Tuesday, July 07, 2009

Belasungkawa

Saiyed Ahmad bin Saiyed Abdullah

Sahmad Malaya

Abah

1928-2009

Guru – penulis - budayawan – pejuang

* * *

daripada leluhur tuan warisi
sumpah keramat ikatan abadi
harga diri maruah manusiawi
tidak menjual tiada membeli
sehingga akhir hari, sampai ikrar berbukti

biar pedih peri
tuan mahu terus berdiri, jadi suluh pekerti
biar pedih peri
tuan terus membakar diri, jadi obor pertiwi

pagi ini
dia menjemput tuan kembali
kami melepas tuan pergi

tuan menabur ulas bakti
lalu tumbuh pohon budi
kasihkan tuan orang di sini
orang di sana apatah lagi

selamat tuan mengundur diri
doa restu kami iringi
satu hari berjumpa lagi
dengan segala senang hati

assalamu’alaikum wr, wb

Biji dan isi (1)

The Veiler of sins replied, “I will tell him no secrets,
Save only one, in order to try him.
One sign that I punish him is this –

That he observes obedience and fasting and prayer,
And devotions and almsgiving, and so on,
Yet never feels the least expansion of soul.
He performs the devotions and acts enjoined by law,
Yet derives not an atom of relish from them.
Outward devotion is sweet to him, spirit is not sweet,
Nuts in plenty, but no kernel in any of them.
Relish is needed for devotions to bear fruits,
Kernels are needed that seeds may yield trees.
How can seeds without kernels become trees?
Form without soul is only a dream”.

* * *

Pelindung rahsia lalu menjawab, “Tidak saya
beritahunya rahsia melainkan ini, sebagai ujian kepadanya.
Tanda saya menghukumnya ialah ini –


“Bahawa dia patuh dan berpuasa dan bersolat,
Dan beribadat dan bersedekah, dan semuanya,
Namun tidak merasai walau sedikit kembangnya jiwa.
Dia beribadah dan beramal yang digalak fekah,
Tapi tidak merasai nikmatnya walau se zarah.
Ibadah zahir manis baginya, tapi jiwa tidaklah manis,
Biji-biji banyak melimpah, tapi isi tiada di dalam.
Nikmat perlu ada untuk ibadah mengeluar buah,
Isi perlu ada untuk biji mencambah pokok.
Bagaimana biji tanpa isi mahu menjadi pokok?
Bentuk tanpa jiwa hanyalah mimpi”.


----------------------------------
(1) Masnavi-i-Ma’nawi, op.cit., Book II, pg, 153.

Sunday, July 05, 2009

Wacana 66 (1)

orang yang berada di neraka lebih gembira
berbanding ketika mereka di dunia, kerana di neraka,
kesedaran mereka tertumpu kepada tuhan, sedang
di dunia mereka lupa.

tiada yang lebih manis daripada sedar tuhan.
oleh itu, keinginan mereka untuk kembali ke
dunia ini adalah untuk bekerja dan beramal supaya
mereka dapat menghayati manifestasi rahmat ilahi, bukan
kerana dunia lebih menggembirakan daripada neraka.

orang munafik diberikan di tempat paling rendah di neraka,
kerana mereka telah melihat iman, tetapi kufur mereka
lebih kuat. mereka mengabaikan anugerah yang diberi.
hukuman mereka lebih berat supaya mereka sedar tuhan.

bagi orang kafir, iman tidak pernah tiba. kufur mereka
tidaklah begitu kuat, jadi mereka jadi sedar dengan hukuman
yang sedikit.

antara seluar yang berdebu, dengan
permaidani yang berdebu, seluar hanya perlu seorang
untuk mengebasnya jadi bersih, sedang empat
orang diperlukan untuk mengebas permaidani dengan
keras untuk menyingkir debunya.

penghuni neraka berteriak:
“berikan kami air, atau apa-apa
yang diberi tuhan kepada tuan…”


tuhan menghalang keinginan makan minum mereka,
jadi kata-kata ini bermakna: “titipkan kami daripada
apa-apa yang kamu temui, dan yang menyinari kamu”.

quran adalah seperti pengantin yang tidak menunjukkan
wajahnya kepada tuan, biarpun tuan menyingkap jilbabnya.

hakikat bahawa tuan telah memeriksanya, tetapi belum
mencapai bahagia atau menggarap faham maknawi, adalah tanda
bahawa tingkah cuba menyingkap jilbabnya itu
menjengkelkan dia, lalu dia tampak hodoh pada
tuan. katanya, “saya bukan pengantin cantik”.

quran mendedahkan diri dalam apa jua bentuk
yang dikehendakinya.

tapi jika tuan tidak cuba menyingkap jilbabnya, dan
hanya mencari restunya, menyirami ladang-ladangnya,
memeliharanya dari jauh, berusaha mengembirakannya,
maka akan ia tunjukkan tuan wajahnya
tanpa perlu berusaha menyingkap jilbab itu.

carilah orang-orang tuhan, kerana tuhan tidak
berbicara kepada semua orang, sama seperti raja di dunia ini
yang tidak bercakap kepada setiap penenun. mereka melantik
wazir dan wakil untuk menunjuki jalan kepada sang raja.

tuhan juga memilih hamba-hamba tertentu, supaya
dia yang mencari tuhan akan menemui tuhan melalui mereka.
semua rasul lahir kerana ini – hanya merekalah jalan itu.

------------------------------
(1) Fihi Ma Fihi, op.cit., hlm., 419-421

Discourse 58 (1)

Rumi related: A certain Gnostic once said, “I
rumi bercerita: seorang gnostik berkata: saya

went to the baths to expand my heart, since the
ke tempat pemandian untuk melegakan hati saya, kerana

baths had become the place of retreat for certain
ia telah menjadi tempat istirehat wali-wali tertentu.

saints. I saw that the master of the bath stove had
saya lihat ketua dapur pemandian itu mempunyai seorang

an apprentice. The master was telling the apprentice,
perantis. ketua itu memberitahu si perantis, “buat itu dan

‘Do this and do that.’ The apprentice was
buat ini”. si perantis bekerja dengan pantas, dan

working briskly, and the stove gave off good heat
dengan cepat dapur itu segera panas kerana

because of how nimbly the orders were obeyed.
cekapnya arahan-arahan yang diberi dipatuhi.


“’Fine,’ said the master. ‘Be nimble like this. If
“bagus”, kata si ketua. “bekerja cekaplah seperti ini.

you are always energetic and mind your manners,
jika tuan sentiasa cergas dan jaga kesopanan,

I will give you my own position, and appoint you
saya akan beri tuan kedudukan saya sendiri, dan lantik

to my own place.’
tuan menggantikan saya”.

“I was overcome with laughter,” said the
“saya ketawa besar”, kata si gnostik, “dan

Gnostic, “and my inner knot was resolved, for I
kusut dalam diri saya lalu terungkai, kerana saya

saw that bosses of this world all behave like this
lihat ketua-ketua di dunia ini semuanya berkelakuan

with their apprentices.”
begitu dengan perantis masing-masing”.

-----------------------------------------
(1) Fihi Ma Fihi, op.cit., Discourse 58, pg 379.

Friday, July 03, 2009

Story II: The oilman and his parrot (1)

An oilman possessed a parrot which used to amuse him with its agreeable prattle, and to watch his shop when he went out. One day, when the parrot was alone in the shop, a cat upset one of the oil-jars.

Seorang peniaga minyak mempunyai burung kakaktua yang selalu menggembirakan beliau dengan kepandaiannya berkata-kata, dan berperanan menjaga kedia ketika dia tiada. Suatu hari, ketika kakaktua bersendirian di kedai, seekor kucing telah menumpahkan salah satu daripada balang minyak milik tuannya.

When the oilman returned home he thought that the parrot had done this mischief, and in his anger he smote the parrot such a blow on the head as made all its feathers drop off, and so stunned it that it lost the power of speech for several days.

Bila si penjual minyak kembali, dia menyangka si kakaktualah yang melakukan perbuatan itu. Dalam marah, dia menampar kepala kakaktua dengan begitu kuat sehingga semua bulunya tercabut, dan kerana terlalu terkejut, si kakaktua hilang upaya berkata-katanya selama beberapa hari.

But one day the parrot saw a bald-headed man passing the shop, and recovering its speech, it cried out, “Pray, whose oil-jar did you upset?” The passers-by smiled at the parrot’s mistake in confounding baldness caused by age with the loss ot its own feathers due to a blow.

Tetapi suatu hari, si kakaktua terlihat seorang lelaki berkepala botak lalu melintas di hadapan kedai; ia, yang tiba-tiba mendapat semula upayanya untuk berkata-kata, lalu berteriak, “Cakap, balang minyak siapa yang tuan tumpahkan?” Orang ramai yang lalu-lalang tersenyum kerana kesilapan si kakaktua menyamakan botak akibat tua dengan luruh bulunya sendiri akibat ditampar.

---------------------------------
(1) Masnavi-i-Ma’nawi, op.cit., Book 1, pgs., 12-13.

Burst thy bonds and be free (1)

Arise, O son! Burst thy bonds and be free!
bangkitlah, wahai anak! rungkai belenggu tuan dan merdekalah!

How long wilt thou be captive to silver and gold?
berapa lama tuan mau jadi tawanan perak dan emas?

Though thou pour the ocean into thy pitcher,
walau dicurahkan lautan ke kendi tuan,

It can hold no more than one day’s store.
ia tidak mengisi melainkan keperluan sehari.

The pitcher of the desire of the covetous never fills,
kendi keinginan dan kemahuan tidak pernah penuh,

The oyster-shell fills not with pearls till it is content;
cengkerang tiram tidak mengisi mutiara sehingga ia puas;

Only he whose garment is rent by the violence of love,
hanya dia yang jubahnya rabak dek amukan cinta,

Is wholly pure from covetousness and sin.
terlepas bebas daripada kemahuan dan dosa.

* * *

Love desire that this secret should be revealed,
cinta mahukan rahsia ini didedah,

For if a mirror reflects not, of what use is it?
jika cermin tidak membalik, lalu guna apakah ia?

Knowest thou why thy mirror reflects not?
tahu kenapa cermin tuan tidak membalik?

Because the rust has not been scoured from its face.
kerana karat tidak dikikis dari mukanya.

If it were purified from all rust and defilement,
bila ia suci daripada karat dan kotoran,

It would reflect the shinning of the Sun of God.
ia akan membalikkan terang sinar matahari tuhan.

----------------------------------------
(1) Masnavi-i-Ma’nawi, op.cit., Book 1, pgs., 4-6

Thursday, July 02, 2009

Discourse 68 (1)

Jesus was asked, “What is the most difficult thing
isa ditanya, “apakah yang paling sukar di dunia

in this world and the next?” He said, “The wrath
ini dan dunia akan datang?” baginda berkata, “kemurkaan

of God.” They asked, “And what can save us
tuhan”. mereka bertanya, “dan apakah yang boleh

from that?” He answered, “Master your own
selamatkan kami daripada itu?” jawab baginda, “kuasai

wrath and anger towards others.”
murka dan amarah kamu terhadap orang lain”.

When the mind wants to complain, do the
bila minda mahu mempersalah, buat sebaliknya –

opposite—give thanks. Exaggerate the matter to
bersyukurlah. perbesarkan perkara itu sehingga tuan

such a degree that you find within yourself a love
temui dalam diri cinta terhadap apa-apa yang

of what repels you. Pretending thankfulness is a
menjengkelkan tuan. pura-pura bersyukur adalah

way of seeking the love of God.
satu jalan untuk menempa cinta tuhan.

* * *

Our Master, Shams, said, “To complain of creation
guru kita, shams, berkata, “mempersalah makhluk adalah

is to complain of the Creator.” He also said,
mempersalah pencipta”. dia juga berkata, “benci dan marah

“Hatred and rage lay hidden in your unconscious.
adalah tersembunyi di bawah-sedar tuan.

If you see a spark leap from that fire, extinguish
jika tuan terlihat percikan daripada api, padamkan ia,

it, so that it will return to non-existence from
supaya ia akan kembali ke dalam bentuk tidak-wujud

where it came. If you insist on matching anger
dari mana ia datang. jika tuan berkeras mahu memadankan

with anger and promoting the flame of rage, it
marah dengan marah dan merangsang nyala amarah, ia

will spring faster and faster from your unconscious,
akan menyambar pantas dan lebih cepat daripada bawah-sedar tuan,

and become more and more difficult to
dan menjadi lebih-lebih sukar untuk

put out.”
dipadamkan”.

* * *

Chase away evil with something good, and you
singkirlah kejahatan dengan sesuatu yang baik, dan tuan

triumph over your enemy in two ways. One way
akan mengalahkan musuh dalam dua cara. satu cara

is this—your enemy is not another person’s flesh
adalah ini – musuh tuan bukanlah daging dan kulit

and skin, it is the contagiousness of their hatred.
orang lain, ia adalah mewabaknya kebencian mereka.

When that is cast out of you by an abundance of
bila itu dikikis keluar daripada diri tuan oleh limpahan

thanks, it will inevitably be cast out of your
syukur, maka ia akan dikikis keluar daripada

enemy as well, because everyone instinctively
diri musuh tuan juga, kerana naluri semua orang

responds to kindness, and you have left your
bertindak balas terhadap kebaikan, lalu tuan

opponent with nothing to fight against.
meninggalkan lawan tuan tanpa apa-apa untuk dilawan.

* * *

It is just like with children, when they shout
ia samalah seperti anak-anak, bila mereka mengejek

names at someone and that person yells bad
seseorang dan orang itu mengejek balik,

names back, they are all the more encouraged,
maka mereka akan berasa lebih seronok, kerana

thinking, “Our words have had an effect.” But if
menyedari bahawa, “kata-kata kita mempunyai kesannya”. tapi

the enemy sees their words bring about no change
jika musuh melihat kata-kata mereka tidak mengubah apa-

they lose interest.
apa, mereka jadi hilang minat.

* * *


The second benefit is this: When the attribute
manfaat kedua ialah ini: bila ciri unggul kemaafan

of forgiveness comes forth in you, other people
datang daripada tuan, orang lain akan sedar

realize they have not been seeing you as you truly
mereka tidak pernah melihat diri tuan yang sebenarnya.

are. Then they know that they are the ones to be
maka akan mereka sedari bahawa diri merekalah

reproached, not you, and no proof puts adversaries
yang perlu ditegur, bukan tuan, dan tiada hujah yang

to shame more than that. So by praising
lebih memalukan lawan daripada itu. jadi dengan memuji

and giving thanks to detractors you are administering
dan berterima kasih kepada pengkritik, tuan memberi

an antidote to that hatred in them, for
penawar bagi kebencian diri mereka, kerana

while they have shown you your deficiency, you
sewaktu mereka mendedahkan kekurangan tuan,

have shown them your perfection.
tuan pula tunjukkan kesempurnaan diri tuan kepada mereka.

* * *


Those who are loved by God can hardly be
dia yang dikasihi tuhan tidaklah

defective. Thus, let us praise those who criticize
kekurangan. jadi, mari kita puji mereka yang mengkritik

us, so their friends will think, “It is our friends
kita, supaya rakan-rakan mereka akan berfikir, “sungguh, rakan-rakan kitalah

who are at odds with the Sufis, since the Sufis
yang mempersalah si sufi, sedang si sufi

always speak well to our friends.”
sentiasa bercakap baik tentang rakan-rakan kita”.

Though they are powerful,
Pluck out their beards politely.
Firmly break their necks,
Though they are high and mighty.
May God assist us in that!

walau mereka berkuasa,
petiklah janggut mereka dengan sopan.
patahkan tengkuk mereka dengan kemas,
walau mereka tinggi dan gagah.
moga tuhan menolong kita!


----------------------------------------------------
(1) Fihi Ma Fihi, op.cit., Discourse 68, pgs., 424-426

Discourse 70 (1)

Rumi said: Some people say that in the human
rumi berkata: sesetengah orang berkata, dalam

soul is an evil not found in animals and wild
jiwa manusia terdapat kejahatan yang tidak ada pada

beasts, but this does not mean that people are
haiwan dan binatang buas, tapi ini tidak bermakna manusia

worse than beasts. Rather, this evil character and
lebih buruk daripada binatang. sebaliknya, pada watak buruk

darkness of soul in the human being hides a secret
dan kegelapan jiwa manusia ini tersembunyinya unsur rahsia

essential element. The more precious and noble
yang penting. lebih berharga dan mulia unsur itu, lebih

that element is, the greater the veil to hide it, and
besar pula tabir yang melindunginya, dan tabir itu tidak

such veils cannot be removed without great effort.
dapat disingkap melainkan dengan usaha yang keras.

These struggles are of various kinds. The greatest
pertarungan ini bentuknya pelbagai. paling besar ialah

is to spend time with friends who have turned
meluangkan masa kepada rakan-rakan yang telah memalingkan

their faces to God and turned their backs on this
wajah mereka kepada Tuhan dan membelakangkan dunia

world. There is no more difficult combat than
ini. tidak ada perang yang lebih besar daripada

this, for the very sight of them dissolves our ego
ini, kerana kelibat mereka sahaja akan melarutkan ego

and worldly desires. That is why they say that if a
dan keinginan duniawi kita. sebab itu mereka berkata, sekiranya

snake has seen no human for forty years it
seekor ular tidak melihat manusia selama 40 tahun, ia

becomes a dragon, since it has seen no one who
menjadi naga, kerana ia tidak melihat sesiapa yang

could stop the growth of its own evil nature.
boleh menghentikan pertumbuhan sifat buruknya sendiri.

Wherever men or women put a big lock, that is
apabila lelaki atau wanita memasang mangga yang besar, maka

a sign of something precious and valuable. Just
ini adalah tanda adanya sesuatu yang berharga dan bernilai. sama

like the snake that guards a treasure, do not
seperti ular yang mengawal suatu harta, jangan

regard a person’s ugliness, but look instead at the
lihat keburukan seseorang, tapi sebaliknya lihatlah

preciousness of their treasure.
keberhargaan harta mereka.

------------------------------------------------
(1) Fihi Ma Fihi, op.cit., Discourse 70, pgs., 429-430.

Dengarlah, tuan...(1)

“...golongan materialis menganggap deria sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, dan apa-apa selain deria tidak termasuk ke dalam bidang pengetahuan. Selain itu, mereka menyamakan kewujudan dengan kewujudan material semata-mata.

Justeru, apa-apa yang tidak berjisim, dianggap tidak wujud. Lalu mereka menganggap dimensi Ghaib, seperti Tuhan yang Maha Berkuasa, risalah kenabian, wahyu dan Hari Akhirat sebagai mitos semata-mata.

Dalam pandangan-hidup samawi, asas pengetahuan adalah ‘deria’ dan ‘taakulan’. Apa-apa yang rasional adalah termasuk ke dalam ruang lingkup pengetahuan, walaupun ia berada di luar jangkauan deria. Al-Quran menolak asas-asas pandangan hidup materialis; bagi mereka yang tidak percaya, Tuhan tidak wujud kerana, jika tidak, tentulah Dia boleh dilihat.

Dalam pandangan hidup samawi juga, manusia sentiasa mengidamkan kesempurnaan dalam bentuknya yang mutlak; justeru, tuan tentu sedar bahawa manusia juga berkeinginan menjadi serba-berkuasa di dunia ini. Oleh sebab itu, tentulah manusia tidak akan berminat atau terus berminat terhadap mana-mana kuasa yang tidak sempurna.

Walau bagaimanapun, manusia adalah haiwan yang belajar. Jika mereka terdengar perihal sains, maka mereka tentu berminat untuk menguasainya juga. Tegasnya, manusia sentiasa berminat terhadap serbakuasaan dan serbatahuan – yang merupakan sifat-sifat Tuhan. Secara sedar atau tidak, kita sememangnya tertarik kepada kedua-duanya, walaupun kita sendiri mungkin tidak tahu mengapa.

Manusia berkeinginan untuk akhirnya dapat menyentuh kemutlakan itu, lalu larut di dalamnya. Minat membuak terhadap hidup abadi yang tertanam dalam diri setiap orang adalah petunjuk tentang kewujudan alam abadi itu sendiri dan kekebalan manusia terhadap kematian...”

---------------------------------------
(1) Petikan surat Khomeini kepada Setiausaha Agung Parti Komunis Russia dan Presiden Kesatuan Soviet, Mikhail Gorbachev, pada 4 Januari, 1989; dalam, Ulamak memimpin: Kehidupan, perjuangan dan pemikiran Khomeini, (bakal terbit).

* Kesatuan Sovet akhirnya tumbang secara rasmi pada 26 Disember 1991, seperti yang dijangka oleh Khomeini dalam suratnya ini.

Wednesday, July 01, 2009

The world endureth only a moment (1)

Discern form from substance, as lion from desert,
cerakinkan bentuk daripada isi, seperti singa daripada sahara,

Or as sound and speech from the thought they convey.
atau seperti bunyi dan pertuturan daripada fikiran yang dibawanya.

The sound and speech arise from the thought;
bunyi dan pertuturan lahir daripada fikiran;

Thou knowest not where is the Ocean of thought;
tidak tuan ketahui di manakah letaknya lautan fikiran itu;

Yet when thou seest fair waves of speech,
tapi bila tuan melihat gelombang pertuturan nan indah,

Thou knowest there is a glorious Ocean beneath them.
tuan tahu adanya lautan gemilang di bawahnya.

When waves of thought arise from the Ocean of Wisdom,
bila gelombang fikiran muncul daripada lautan bijaksana,

They assume the forms of sound and speech,
ia mengambil bentuk-bentuk bunyi dan pertuturan,

These forms of speech are born and die again,
bentuk-bentuk pertuturan ini lahir dan mati berkali-kali,

These waves cast themselves back into the Ocean.
gelombang-gelombang itu kembali menyurut ke dalam lautan.

Form is born of That which is without form,
bentuk lahir daripada ia yang tak berbentuk,


And goes again, for, “Verily to Him do we return”.
lalu ia kembali kepadanya, kerana, “sungguh kepada dia kita kembali”.

Wherefore to thee every moment come death and ‘return’.
justeru kepada tuan setiap saat didatangi mati dan ‘kembali’.

Mustafa saith, “The world endureth only a moment”.
mustafa berkata, “dunia hanyalah seketika cuma”.

So, thought is an arrow shot by God into the air.
jadi, fikiran adalah panah yang dilepaskan tuhan ke udara.

How can it stay in the air? It returns to God.
bagaimanakah ia boleh kekal di udara? ia kembali kepada tuhan.

-------------------------
(1) Masnavi-i-Ma’navi, The Spiritual Couplets of Maulana Jalalu-d-din Muhammad 1 Rumi, Book 1, pg 35; translated and abridged by E H Whinfield M.A, Omphaloskepsis.

Love unexplained is clearer (1)

A true lover is proved such by his pain of heart;
kekasih sejati dibuktikan oleh sakit di hatinya;

No sickness is there like sickness of heart.
tiada kesakitan yang menyerupai sakit di hati.

The lover’s ailment is different from all ailments;
sakit kekasih berbeza daripada semua kesakitan;

Love is the astrolabe (2) of God’s mysteries.
cinta adalah astrolab rahsia-rahsia tuhan.

A lover may hanker after this love or that love,
kekasih boleh mengidamkan cinta ini atau cinta itu,

But at the last he is drawn to the KING of love.
tapi akhirnya dia tertarik kepada raja cinta.

However much we describe and explain love,
betapa banyak pun kita perikan dan huraikan cinta,

When we fall in love we are ashamed of our words.
bila jatuh cinta kita jadi malu dek kata-kata sendiri.

Explaination by the tongue makes most things clear,
huraian dengan lidah jadikan banyak perkara jelas,

But love unexplained is clearer.
tapi cinta tak terhurai adalah lebih jelas.

----------------------------------------
(1) Masnavi-i-Ma’navi, The Spiritual Couplets of Maulana Jalalu-d-din Muhammad 1 Rumi, Book 1, pg 8; translated and abridged by E H Whinfield M.A, Omphaloskepsis.

(2) Early astronomical instrument: an early instrument used to observe the position and determine the altitude of the Sun or other astronomical object. The astrolabe was used for navigation from the Middle Ages until the 18th century when it was replaced by the sextant.
- /alat astronomi awal yang digunakan bagi memerhati kedudukan dan menentukan altitud matahari dan objek-objek astronomi lain. astrolab digunakan untuk panduan arah dari Zaman Pertengahan hingga ke abad ke-18 apabila ia digantikan dengan sekstan.